בטלוויזיה:

ראיון בתכנית של פרופ' קרסוכתבה בערוץ 2ראיון בתכנית של אודטה
בעיתונות:
כתבת רדיו:

כתבה על אמותת אמהות ללא אמהותראיון בתכנית משפחתולוגיה


ראיון בתכנית המועדון